Những hình ảnh trong ngày hội đến trường của bé năm học 2019-2020 Lễ đón bằng kiểm định chất lượng cấp độ 2, Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đạt Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn trường mầm non Liên Bảo-

Tháng Sáu 9, 2020 4:07 chiều

69851530_770754900009112_3242982827133763584_n 70496516_3131291080266537_4749379160948867072_n 70691705_1296444433866657_6475278293871362048_n NAM_0010 NAM_0055 NAM_0063 NAM_0075 NAM_0084 NAM_0090 NAM_0097 NAM_0098 NAM_0103 NAM_0106 NAM_0107 NAM_0113 NAM_0120 NAM_0135 NAM_0139 NAM_0148 NAM_0152